De oncologiefysiotherapeut richt zich specifiek op de stoornissen, beperkingen en participatieproblemen bij kankerpatiënten en overlevenden. Deze problemen kunnen het gevolg zijn van de aandoening zelf of van de medische behandeling hiervoor.

De gevolgen van bijvoorbeeld radiotherapie of chemotherapie kunnen een belangrijke invloed uitoefenen op uw ervaren gezondheidsgeralteerde kwaliteit van leven. Denk hierbij onder andere aan spanningsklachten, pijn, fibrose, oedeem, huidveranderingen, contracturen, verminderde mobiliteit, verstoorde lichaamsbeleving, verminderde spierkracht, conditieverlies, ademhalingsproblemen en vermoeidheid. Daarnaast kunnen er problemen ontstaan in het uitvoeren van uw werk en/of hobby’s.

Behandeldoelen per fase

De oncologie fysiotherapeut kan worden ingezet in alle fasen van de ziekte. Elke fase vereist een specifieke behandeling  door de oncologiefysiotherapeut, aangezien de behandeldoelen per fase kunnen verschillen:

✔ De curatieve fase (de herstelfase), In de curatieve fase liggen de doelen bij het herwinnen van de verloren of verminderde vaardigheden.

✔ De palliatieve fase; In de palliatieve fase liggen de behandeldoelen bij het behoud van de nog aanwezige vaardigheden.

✔ De terminale fase; In de terminale fase liggen de behandeldoelen vooral in het begeleiden van de patiënt bij de steeds verder afnemende vaardigheden.

Door screening en betere behandelmethodes krijgen kanker en de gevolgen van kanker steeds meer het karakter van een chronische ziekte. Dit heeft gevolgen voor het fysieke, psychische en sociale welbevinden. De patiënt moet op eigen wijze leren omgaan met de nieuwe situatie.

De oncologiefysiotherapeut kan hierbij een ondersteunende rol vervullen of als coach in dit proces functioneren. Belangrijk hiervoor zijn de nieuwe inzichten volgens het concept van positieve gezondheid, waar we veel aandacht binnen onze praktijk voor hebben. Zie ook voor meer informatie over het concept positieve gezondheid: www.IPH.nl