Geriatriefysiotherapie voor ouderdom

Ouderdom of een ziekte hebben invloed op het functioneren van uw lichaam. Hierdoor worden de dagelijkse handelingen, zoals lopen of fietsen, een stuk lastiger. Misschien gaat uw conditie flink achteruit of u raakt uw evenwicht regelmatig kwijt. Laat dan onze geriatriefysiotherapeut u helpen met het herstel.

Wat doet een geriatriefysiotherapeut?

De geriatriefysiotherapeut is gespecialiseerd in de behandeling van ouderen met gezondheidsproblemen. Door de opgedane kennis over ouderdomsziekten en de bijbehorende behandeling, bieden we u de hulp aan die u nodig heeft. We verbeteren uw lichamelijke functioneren en voorkomen de verder acheruitgang. Het is van belang dat u zelfstandig de dagelijkse handelingen kunt blijven uitvoeren.

Werkwijze:
Voor het in kaart brengen van uw klachten is een eerste afspraak nodig. Hierbij bespreken we uw dagelijkse functioneren en gezondheid. Op basis van deze informatie stellen we een behandelplan op dat afgestemd is op uw fysieke mogelijkheden. De behandeling kan bestaan uit een valpreventie, handtraining of looptraining. Tijdens de behandeling geeft de geriatriefysiotherapeut u advies en voorlichting. Wanneer het nodig is, wordt de behandeling afgestemd met uw mantelzorgen of zorgverlener.

Doelen van de behandeling:
✔ We streven ernaar om ouderen langer zelfstandig te houden in hun thuissituatie
✔ Door oefentherapie bevorderen we het looppatroon, spierkacht en mobiliteit van de ouderen
✔ Advies geven over valpreventie

Aan huis behandeling:
✔ Is het voor u lastig om naar ons therapeutisch centrum te gaan? Dan kunt u kiezen voor een behandeling aan huis.
✔ We leren ouderen omgaan met hulpmiddelen zoals een rollator of traplift
✔ We werken samen met andere deskundigen om een zelfstandig leven te bieden. Denk aan een samenwerking met thuiszorg, logopedisten, psychologen en huisartsen.