Wanneer zijn therapeutische kousen nodig?

De (na)behandeling met therapeutische, elastische kousen is nodig bij aandoeningen van het bloed- en lymfevatenstelsel van de armen of benen, zoals:

✔ Vochtophoping, (opgezette, gezwollen voeten, enkels en/of onderbenen).
✔ Spataderen (ook tijdens de zwangerschap).
✔ Onrustige benen, soms met zwaar gevoel en/of kramp.
✔ Trombose.
✔ Oedeem na operaties, zoals het verwijderen van lymfevaten bij kanker.
✔ Aangeboren oedeem.
✔ Lipoedeem.

Behandeling

Tijdens het eerste consult, het intake-gesprek, beoordeelt de therapeut of er een medische indicatie is voor het aanmeten van therapeutische, elastische kousen.

Als deze indicatie er is, worden benen en/of armen opgemeten. Daarna volgt een advies over wat de meest geschikte kous is. TEK hebben verschillende drukklassen. De werking van de kous hangt samen met de structuur van het materiaal. De therapeut maakt een afgewogen keuze om klacht en hulpmiddel goed op elkaar te stemmen.

Als er nog teveel vocht in het aangedane lichaamsdeel aanwezig is, worden verdere therapeutische mogelijkheden besproken.

De kous wordt na ongeveer twee weken geleverd. Na zo’n twee maanden volgt een evaluatie over de effectiviteit van de kous. Bij een positief effect wordt een tweede kous besteld.

Vervolgens wordt er elk jaar geëvalueerd en zo nodig nieuwe kousen besteld.

Vergoeding

De meeste zorgverzekeraars vergoeden twee stuks/paar elastische, therapeutische kousen per 12 of 14 maanden. We adviseren u uw zorgverzekeringspolis te raadplegen voor de exacte vergoedingen of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

De Berekuyl Nunspeet heeft met alle Nederlandse zorgverzekeraars een contract en verzorgt  alle administratieve handelingen met uw zorgverzekeraar.

Voor de levering van kousen is een verwijzing van uw specialist of huisarts nodig.