VISIE:

Kwalitatief goede zorg om te komen tot een zo optimaal mogelijk resultaat. Dat is waar wij samen met u in alle rust en privacy aan werken.

MISSIE:

Fungeren als een professioneel, klantgericht en innovatief  regionaal  multidisciplinair behandelcentrum, waarbij wordt gestreefd naar het, op een binnen de zorgvisie passende maatschappelijke en wetenschappelijk verantwoorde basis, verlenen van kwalitatief  hoogstaande behandelingen met een interdisciplinaire aanpak.  Hierbij staat de patiënt altijd centraal.